นิทรรศการ “เลือนราง : Fade away”

Published by hybridart on

นิทรรศการ “เลือนราง
 Fade away”

นูรียา วาจิ (Nuriya Waji)
จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 – 31 มกราคม 2562
และจะมีพิธีเปิดในวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 เวลา 16:00 น.
ณ YuYuan Art & Antique

2018

– Bangkok Art Biennale 2018 “Beyond Bliss”

– SYNC artist-in-residence 2018 in Narathiwat

– Hotel Art Fair Bangkok 2018

– PATANI SEMASA an exhibition ilhamgallery Kuala lumpur Malaysia

2017

– The 39 th Bualuang Paintings Exhibition

– “MUSLIMAH” People’s Gallery P1-P2, 2nd floor Bacc

– PATANI SEMASA an exhibition MAIIAM Contemporary Art

2016

– The 38 th Bualuang Paintings Exhibition

– The 31 PTT Art Contest

– The 33 th Exhibition of Contemporary Art By Young Artists – The 18 th Panasonic Contemporary Painting Exhibition

– The 6 th ASIA PLUS Exhibition

2015

– The 32 th Exhibition of Contemporary Art By Young Artists – The 61 st NATIONAL Exhibition of Art

– The 27 th TOSHIBA “BRINGS GOOD THINGS TO LIFE” ART COMPETITION

– The 17 th Panasonic Contemporary Painting Exhibition

– The 5 th ASIA PLUS Exhibition

2014

– The 31 th Exhibition of Contemporary Art By Young Artists

2013

– “Landscape Pattani” in Patani Contemporary Art Gallery

– Boon Rawd Brewry Exhibition

 

—————————————————————————Award

 2015

– “MON” Group Art Theses Exhibition

– Outstanding award The 30 PTT Art Contest

– “In Mind Notion” 10 th Art Thesis Exhibition

– Young Artists Talent 6 Thailand

 2014

– Outstanding The 4 th ASIA PLUS Exhibition