นิทรรศการ “ครูช่างไทย”

Published by hybridart on

นิทรรศการ “ครูช่างไทย” 

คณาจารย์สาขาวิชาศิลปะไทย วิทยาลัยช่างศิลป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
จัดแสดงระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2561 – 13 มกราคม 2562
และจะมีพิธีเปิดวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น.
ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3 : หอศิลป์จามจุรี

นิทรรศการ “ครูช่างไทย” 

ศิลปิน คณาจารย์สาขาวิชาศิลปะไทย วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด้วย

สาคร โสภา
วิโรจน์ กล่อมมานพ
ประภา กล่อมมานพ
สนั่น รัตนะ 
บดินทร์ สิงหเสนี
 
บัวขาว สังคะวัง
พจมาลย์
จิตติวงศ์สมาน
 
ป่านทิพย์ พัฒรชนม์
และศิลปินรับเชิญ อิทธิพล พัฒรชนม์

ลักษณะงาน จิตรกรรมไทย

ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 13 มกราคม 2562
พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00น.
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 096-465-1196 (ป่านทิพย์)

แนวความคิด
นิทรรศการครูช่างไทยนั้นมีความประสงค์เพื่อพัฒนาและต่อยอดรูปแบบผลงาน จนกระทั่งถึงวิธีคิดในแบบประเพณี เพื่อส่งต่ออดีต พัฒนาปัจจุบัน ถ่ายทอดสู่อนาคต โดนคณาจารย์ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ภายในวิทยาลัยช่างศิลปฯกรุงเทพฯ

 

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00น.
เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.
ปิดให้บริการในเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์