นิทรรศการ “จิตรกรรมผสมวัสดุกับการสะท้อนวิถีชีวิตเมือง 2”

Published by hybridart on

นิทรรศการ “จิตรกรรมผสมวัสดุกับการสะท้อนวิถีชีวิตเมือง 2” 

ตันติกร โนนกอง (Tantikorn Nonkong)
จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 – 30 มกราคม 2561
ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน 5 – 6 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า : The National Gallery

นิทรรศการ “จิตรกรรมผสมวัสดุกับการสะท้อนวิถีชีวิตเมือง 2” เป็นนิทรรศการศิลปะสะท้อนเรื่องราวของวิถีชีวิตในสังคมเมือง เช่น ปัญหาครอบครัวที่เกี่ยวกับเด็ก ปัญหาคนเร่ร่อน สัตว์เลี้ยง คนไร้ที่อยู่อาศัย คนเก็บขยะ คนขอทาน คนเข็นรถขายของและหาบเร่ คนใช้แรงงาน ฯลฯ มาถ่ายทอดเป็นผลงานจิตรกรรมในลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยศิลปิน ใช้เทคนิคการสร้างระนาบที่ให้เลื่อมซ้อนกันเพื่อให้ระนาบนั้นเกิดระยะ ใกล้ กลาง ไกล มีการวาดภาพ ระบายสีลงบนพื้นวัสดุ และใช้วัสดุหลากหลายนำมาตัด ปะติดบนแผ่นไม้อัดและวัสดุอื่น เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของความงาม ความรู้สึก และความหมายที่ซ่อนอยู่ในการดำรงชีวิตและความกดดันในสภาพชีวิตที่อึดอัด สกปรก ไม่สมประกอบ ถูกละเลยจากบุคคลอื่น รวมถึงสภาพความเหนื่อยยากในการดำรงชีวิต และ ความลำบากที่ต้องทำงานเลี้ยงชีพอยู่ในสังคมแห่งความนิยมในวัตถุสิ่งของ ที่ผู้คนต่างเชื่อว่า จะทำให้ชีวิตของพวกเขามีความสุขสบาย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เปิดทำการวันพุธ – วันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์ – วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00 – 16.00 น.

นิทรรศการ “จิตรกรรมผสมวัสดุกับการสะท้อนวิถีชีวิตเมือง 2”

Published by hybridart on

The Reflection of Urban Life through the Incorporation of Painting and Found Objects

นิทรรศการ “จิตรกรรมผสมวัสดุกับการสะท้อนวิถีชีวิตเมือง

ผลงานโดย 
ตันติกร โนนกอง (Tantikhon Nonkong)
จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 – 23 สิงหาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 17.30 น.
ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี


    แนวความคิดจิตรกรรมผสมวัสดุกับการสะท้อนวิถี-ชีวิตเมือง ผลงานจิตรกรรมต้องการสื่อถึงความแตกต่างของคนและอาชีพในสังคม เช่น คนเก็บขยะ คนขอทาน หาบเร่ คนเร่ร่อน สัตว์เลี้ยง และอาชีพที่เกี่ยวกับคนใช้แรงงาน ฯลฯ โดยเฉพาะ “ผลงานจิตรกรรมผสมวัสดุกับการสะท้อนวิถีชีวิตเมือง” ของข้าพเจ้าจะมีความพิเศษตรงที่มีลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ มีการระบายสีลงบนวัสดุและใช้วัสดุหลากหลายนำมาตัดปะติด ประกอบรูปทรงใหม่ สร้างให้เกิดระนาบที่เลื่อมซ้อนเพื่อให้ระนาบนั้นมีระยะ ใกล้ กลาง ไกล และความแตกต่างของวัสดุนั้นจะแสดงคุณค่าเรื่องราวของการสะท้อนชีวิตได้เป็นอย่างดี 

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00น.
เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.
ปิดให้บริการในเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์

             “

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก
Contestwar