นิทรรศการ “ทะเลโอเคนะ : The Sea OK”

Published by hybridart on

นิทรรศการ “ทะเลโอเคนะ 
 The Sea OK”

บุญชนะ ไชยจิตต์ (Boonchana Chaiyajit)
จัดแสดงระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2562
และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 18.30 น.
ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

แนวคิด
     การแสดงภาพวาดทิวทัศน์ เรื่องราวทะเล โดยใช้เทคนิคสีน้ำมัน สีน้ำและสีอะคริลิค ในรูปแบบเหมือนจริง เพื่อให้เห็นถึงความงดงามทางภูมิทัศน์ทางทะเลของประเทศไทย

An art exhibition showcasing realistic style the exotic beauty of Thailand’s seascape via watercolor and oil acrylic painting.