นิทรรศการ “สาวอีสาน”

Published by hybridart on

นิทรรศการ “สาวอีสาน”

สิริรัตน์ฎา น้อยวิชัย (Siriratda Noiwichai)
จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 – 23 ธันวาคม 2561
และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น.
ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

นิทรรศการ “สาวอีสาน”
ศิลปิน สิริรัตน์ฎา น้อยวิชัย (SIRIRATDA NOIWICHAI)
ลักษณะงาน จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 1 – 23 ธันวาคม 2561
พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00น.
อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ อดีตคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-285-5598 (สิริรัตน์ฎา)

แนวความคิด
แผ่นดินอีสานคือดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ เจริญรุ่งเรืองด้วยประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม มีคติความเชื่อตำนานเล่าขานคอยโอบอุ้มและหล่อหลอมให้ผู้คนอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสงบสุขร่มเย็น ผู้สร้างสรรค์มีความภาคภูมิใจในแผ่นดินเกิด จึงได้นำแรงบันดาลใจจากวรรณกรรมพื้นบ้านและวัฒนธรรมการแต่งกายอันมีเสน่ห์ของสาวอีสานมาสร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรม จนนำมาสู่นิทรรศการ “สาวอีสาน” ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรักความหวงแหนต่อรากเหง้าวัฒนธรรมและคุณค่าความสง่างามที่ซ่อนอยู่ในวิถีชีวิตของชาวอีสานมาอย่างยาวนาน รวมถึงเป็นการถ่ายทอดสุนทรียภาพความงามให้ก่อเกิดเป็นความสุขสงบขึ้นในจิตใจของผู้ที่ได้ชื่นชมผลงานต่อไป

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00น.
เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.
ปิดให้บริการในเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์