นิทรรศการ “สีสันศรีศิลป์ : Colourful of Srisilp”

Published by hybridart on

นิทรรศการ “สีสันศรีศิลป์ 
 Colourful of Srisilp”

ศรีศิลป์ เอมเจริญ (Srisilp Emcharn)
จัดแสดงระหว่างวันที่ 13 – 31 มกราคม 2562
และจะมีพิธีเปิดในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 18.30 น.
ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

แนวคิด

ข้าพเจ้ามีความประทับใจในความงดงามของธรรมชาติ โดยเฉพาะแสงและเงา ข้าพเจ้าจึงถ่ายทอดความงามที่เห็นโดยใช้เกรียงวาด เพื่อแสดงออกถึงความหนักแน่น สีสันที่สดใส ธรรมชาติที่ข้าพเจ้าชื่นชอบเป็นพิเศษจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับน้ำ ไม่ว่าจะเป็นลำธาร น้ำตก คลอง ท้องร่อง ฯลฯ ซึ่งข้าพเจ้าตั้งใจเรียนให้เห็นถึงความใสและความเย็น

การใช้เกรียงวาดรูปของข้าพเจ้าเริ่มตั้งแต่ปี 2540 และใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน สิ่งที่ได้จากการใช้เกรียงคือสีในงานจะสะอาด หนักแน่นและดูจริงจัง แต่จะทำเรื่องความนุ่มนวลได้ยาก ดังนั้นในผลงานบางชิ้นที่ต้องการความรู้สึก นุ่มนวลอ่อนโยน ข้าพเจ้าจะใช้พู่กันกับแปรงช่วย (แต่เป็นส่วนน้อย)สิ่งสำคัญที่ข้าพเจ้าต้องการสื่อจากผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า คือ เรื่องของความสุข ความสบายใจและมีความคาดหวังว่า ผู้ชมจะรับความรู้สึกดังกล่าวจากการชมภาพผลงานของข้าพเจ้า

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00น.
เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.
ปิดให้บริการในเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์