นิทรรศการ “เที่ยวไปกับสีน้ำ : On location with watercolor”

Published by hybridart on

นิทรรศการ “เที่ยวไปกับสีน้ำ : On location with watercolor”

อรรถพร บุนนาค (Attapond Bunnag)
จัดแสดงระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2561
ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

นิทรรศการ “เที่ยวไปกับสีน้ำ” (On location with watercolor)
ศิลปิน อรรถพร บุนนาค (Attapond Bunnag)
ลักษณะงาน จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 20 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2561
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 084-383-8138 (อรรถพร)

แนวความคิด
ข้าพเจ้าไปเขียนภาพตามสถานที่ต่างๆกับกลุ่มบางกอกสเก็ตเชอร์ เพื่อบันทึกความทรงจำ อาคารสถานที่ ชุมชน บุคคล สิ่งแวดล้อมต่างๆ ด้วยอุปกรณ์ง่ายๆ เช่น ดินสอ ปากกา สีน้ำ การบันทึกของเราไม่ใช่การเก็บข้อมูลรายละเอียด หรือคัดลอกสิ่งที่เราพบเห็น แต่เราพยายามถ่ายทอดความประทับใจที่เรามี จากความรู้สึก รูปทรง แสง สี ฯลฯ ออกมาเป็นงานศิลป ดังนั้นความเสมือนจริง รายละเอียดต่างๆ จึงมิใช่สาระสำคัญ

สิ่งแรกสำหรับการเขียนภาพ เราจะต้องรู้ชัดว่า อะไรที่ทำให้เราเกิดความประทับใจ(เช่น รูปทรง แสง สี ฯลฯ) จะช่วยให้เราไม่หลงประเด็น ต่อจากนั้น เราควรทำให้ง่าย จัดองค์ประกอบให้ดูดี ตัดออกบ้าง เพิ่มเข้าบ้าง เปลี่ยนสีบ้าง เป็นต้น

I started sketching mostly architecture and urban scenes with the Bangkok Sketchers Group many years ago. Our concept is mainly recording of things, places, people…environments as for our memory. In term of Art, we are not collecting details of things or copy what we saw, instead, we try to express what we feel of such environments to ourselves, viewers, as work of Art. However, likeness or precisely work shall not be considerable important.

The first step should start from perceiving what impressed us most, or why we want to paint the subject. We have to find out and set them as a first priority or road map. The second step, we may simplify, recompose, leave something out, add something in to make a good design. The executional step, I always paint directly on dry paper, work fast just once or twice with the right value so the color stay fresh.

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00น.
เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.
ปิดให้บริการในเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์