นิทรรศการ “เพื่อนเล่น : Toys story”

Published by hybridart on

นิทรรศการ 
Nazareno Biondo Sculpture

ไพริน ภู่ประดับ (Pairin Pupradup)
จัดแสดงระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2561
และจะมีพิธเปิดในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น.
ณ People’s Gallery ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

นิทรรศการ “เพื่อนเล่น”

วันที่ : 30 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2561
สถานที่: People’s Gallery ชั้น 2

ศิลปิน: ไพริน ภู่ประดับ
เปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น.

นิทรรศการ “เพื่อนเล่น” ถ่ายทอดเรื่องราวคุณค่าจากของเล่น หากมองของเล่นตามบทบาทหน้าที่ ของเล่นเปรียบเสมือนการเรียนรู้ หากมองของเล่นในแง่ของความรู้สึก ของเล่นเปรียบเสมือนเพื่อนเล่น แต่สิ่งที่ทำให้ของเล่นพิเศษคือเสน่ห์ในการเก็บสะสมเรื่องราว เราจะพบความสุขที่ซ่อนเร้นของร่องรอยจากอดีตกาลผ่านขอ