นิทรรศการ “Emotion diary 365.2018”

Published by hybridart on

นิทรรศการ 
 “Emotion diary 365.2018”

นภัส ลีฬหพงศ์ (Napat Leelahapong)
จัดแสดงระหว่างวันที่ 11 – 24 มกราคม 2562
และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 18.30 น.
ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

แนวความคิด

การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยที่ได้รับแรงบันดาลใจที่สังเคราะห์มาจาก อุปนิสัยของตัวข้าพเจ้า การวาดภาพในสมุดจดบันทึกมาตั้งแต่เด็กซึ่งเปรียบเสมือนไดอารี่หรือแบบบันทึกประจำวัน สำหรับบันทึกอารมณ์ในแต่ละวันที่มีความหลากหลาย โดยนำออกมาจากจิตใต้สำนึก ด้วยวิธีการที่นำความรู้ทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ กับ รูปแบบการสร้างสรรค์ที่อิสระ ไม่ยึดติดรูปธรรม เพื่อเป็นการศึกษาภาวะจิตในช่วงเวลา 365 วัน หรือ 1ปีของตัวข้าพเจ้า และยังเป็นการค้นหาและตอบคำถามถึงการสร้างสรรค์ศิลปะของตัวข้าพเจ้าในอนาคต

I create a contemporary art that I have got from my inspirations which comes from my own personality.I have drawn pictures in my journal notebook since I was young. It means that this notebook is like my diary which records each day’s emotion that really diverse. Also, it comes from my unconscious mind, which is the applying of psychology and the free form of creating artwork. It’s not about creating a concrete work.In order to learn about my mind in 365 days or 1 year. Moreover, I can discovery and thrive to my question about my own self in the future.

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00น.

เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.

ปิดให้บริการในเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์