นิทรรศการ “LOVE IS”

Published by hybridart on

นิทรรศการ “LOVE IS” 

บุญเหลือ ยางสวย (Boonhlue Yangsauy), เทวพร ใหม่คงแก้ว (Tewaporn Maikongkeaw),
กิตติศักดิ์ เทพเกาะ (Kittisak Thapkoa), รัฐภูมิ ผิวพันธมิตร (Ratthaphoom Piwpantamit),
ประวิทย์ ล้ำเจริญ (Prawit Lumcharoen), พัทธ์ ยิ่งเจริญ (Pat Yingcharoen), ผดุงศักดิ์ เขียวผ่อง (Phadungsak Kheawpong)
และ ธัญชนก ผลากุลสันติกร (Thunchanok Plakulsantikorn)
จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 – 22 กุมภาพันธ์ 2562
และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น.
ณ Number 1 Gallery : นัมเบอร์ วัน แกลเลอรี่

เกี่ยวกับศิลปิน
    “LOVE IS” นิทรรศการสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ ถือเป็นนิทรรศการที่ว่าด้วยความรักและ เป็นการรวมตัวของศิลปินรุ่นใหม่ที่ได้รับการตอบรับทั้งในไทยเเละต่างประเทศ รวม 8 ศิลปินได้แก่ บุญเหลือ ยางสวย, เทวพร ใหม่คงแก้ว, กิตติศักดิ์ เทพเกาะ, รัฐภูมิ ผิวพันธมิตร, ประวิทย์ ล้ำเจริญ, พัทธ์ ยิ่งเจริญ, ผดุงศักดิ์ เขียวผ่อง และ ศิลปินหญิง ธัญชนก ผลากุลสันติกร

สำหรับนิทรรศการนี้ถือเป็นการร่วมมือกันกับทางหอศิลป์นัมเบอร์วันแกลลอรี่ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะ ถ่ายทอดและนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่เเตกต่างกันออกไปในรูปแแบผลงานทางจิตรกรรม ซึ่งผลงานถูกถ่ายทอดออกมาจากมุมมองทัศนคติของศิลปินเอง ไม่ว่าจะเป็นความรักในรูปเเบบ รูปธรรมหรือนามธรรม

บุญเหลือ ยางสวย นำเสนอเรื่องราว ความรักมากมายที่ต้องผ่านขวากหนามการพลัดพรากสูญเสียมากมายกว่าจะได้เป็นตำนานเป็นเรื่องราวโรเเมนติคให้เล่าขาน

เรื่องราวความรักในมุมมองของเทวพร ใหม่คงแก้ว เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับใครก็ได้ และบางครั้งก็มาโดยไม่ทันตั้งตัว แต่การที่จะรักษาความรักนั้นไว้ให้ยากกว่ามาก ความรักเป็นสิ่งที่เกิดจากใจไม่อาจบังคับกันได้ ความรักที่แท้จริงคือความปรารถนาดีต่อกัน และความเสียสละ แต่บางครั้งความรักอาจเป็นดาบสองคมที่ทำให้สิ่งดีงามกลายเป็นสิ่งเลวร้ายได้ การรักจนขาดความคิดผิดชอบชั่วดี สิ่งเหล่านั้นหาใช่ความรักไม่

กิตติศักดิ์ เทพเกาะ บอกเราเรื่องราวความรัก ในด้านของพระพุทธศาสนา การเดินทางไปสู่ความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง สุดท้ายมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายล้วนยังต้องวนเวียนอยู่กับความรัก… ความรักคือความใคร่ ราคะ ตัณหา เสน่หา อิจฉา ความผูกพัน ความโลภ ความเมตตาและความกรุณา

ความรักของ รัฐภูมิ ผิวพันธมิตร คือพลังงานที่บันดาลสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นมากมาย มากพอกับความวุ่นวายไม่ต่างจากความ…เกลียดชัง

ผลงานของประวิทย์ ล้ำเจริญ สืบต่อเนื่องจากผลงานชุด sick boy (เด็กห่วย) ศิลปินได้หยิบยกคาแรคเตอร์ เด็กอ้วน สร้างเรื่องราวถ่ายทอดมุมมอง ความรัก ทัศนคติส่วนตัวต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยใช้สัญลักษณ์แห่งการบอกรักสากล แบบซื่อๆ ตรงไปตรงมา โลกของเด็กสู่โลกของผู้ใหญ่

ผลงานของพัทธ์ ยิ่งเจริญ ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการพยายามจำลองรูปธรรมของความรักในชีวิตศิลปินให้ออกมาเป็นภาพ ยังเป็นการใช้ภาพเขียนในฐานะประจักษ์พยานของความรักครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นในชีวิตของศิลปินครั้งนี้ด้วย

ผดุงศักดิ์ เขียวผ่อง ถ่ายทอดจินตภาพต่อการเข้าไปในโลกแห่งจินตนาการระหว่างเสพเสียงดนตรี บทเพลงที่มีประสบการณ์ร่วมในชีวิต ที่พาจินตภาพล่องลอยอยู่ในภวังค์ของตัวตนและกระตุ้นความคิดคำนึงในอดีต

และสุดท้ายความรักในแบบของธัญชนก ผลากุลสันติกร คือ ความรักนั้นราวกับสัมผัสที่ปลอบประโลมซึ่งกันและกัน

นัมเบอร์วันแกลลอรี่จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมชมผลงานและเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ “LOVE IS”