นิทรรศการ “Anthro”

Published by hybridart on

นิทรรศการ 
“Anthro”

สุรพงศ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา (Surapong Sudasna na Ayudhya)
จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 – 27 มกราคม 2562
และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 18.00 น.
ณ People’s Gallery ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

การได้รับแรงบันดาลใจจากผู้คนในสังคมที่ต่างก็ต้องต่อสู้กับอุปสรรคและปัญหา
ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องพบเจอ ประสบการณ์ที่ได้จากการเฝ้าสังเกตพบปะ
พูดคุยกับผู้คนในอาชีพต่างๆมักพบจุดร่วมบางประการที่ก่อให้เกิดแรงพลักดันให้ชีวิต
ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีคุณค่า ความอดทน, ความเข้มแข็ง, ความขยัน, ความพยายาม
การต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคเป็นคุณลักษณะเสมือนฮีโร่ (วีระบุรุษนักรบ)
ในทัศนคติของผมบวกกับความรู้สึกยกย่องเชิดชูในความงามแห่งคุณค่า
ของความเป็นคนก่อให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนระหว่างความจริงและจินตนาการ
ถ่ายทอดเรื่องราวที่ประทับใจลงในผลงานศิลปะของผม