นิทรรศการ “Art & Passion : Wood Cut”

Published by hybridart on

นิทรรศการ 
“Art & Passion : Wood Cut”

มณเฑียร ยางทอง (Monthian Yangthong)
จัดแสดงระหว่างวันที่  9 – 31 ธันวาคม 2561
และจะมีพิธีเปิดในวันที่  9 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น.
ณ YuYuan Art & Antique

Art & Passion : Wood Cut
by Monthian Yangthong
9 – 31 December 2018

Opening Sunday 9 Dec I 1PM
At Yuyuan art gallery
Lhong 1919 Heritage
at Heart Klongsan

ด้วยความศรัทธาต่อปูชนียบุคคลของโลกศิลปะ
ผู้ซึ่งบุกเบิกแนวทางใหม่ๆ ให้โลกได้ประจักษ์
ผู้อุทิศและมุ่งมั่นตลอดชีวิตเพื่อศิลปะที่เค้าเชื่อ
ด้วยความหลงใหลต่อศิลปะและศรัทธาต่อบุคคล
ต้นแบบเหล่านี้ คือแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
โดยใช้เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ เป็นวิธีการสร้าง