นิทรรศการ “Bangkok That Was: Photographs 1956-1961”

Published by hybridart on

นิทรรศการ “Bangkok That Was: Photographs 1956-1961”

Fabrizio La Torre
จัดแสดงระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 – 20 มกราคม 2562
ณ Serindia Gallery : เซรินเดีย แกเลอรี่

BANGKOK THAT WAS: Photographs 1956-1961
by Fabrizio La Torre, Serindia Gallery, 28 November 2018 – 20 January 2019.

FABRIZIO LA TORRE (Rome 1921–Brussels 2014), Italian photographer and a great art enthusiast, lived in Bangkok from 1956 to 1961. Having come to Bangkok to work in a newly established company, Italthai Industrial, he took a series of photographs in Thailand depicting the everyday life of the Thais at the time. Using a neo-realistic, intimate style which characterises all of his work, in his own country, Italy, or during a 6-month tour in North America, La Torre was able to capture those simple, sincere moments which tell exactly the story of an era.

Bangkok That Was opens on the occasion of a 2018 double exhibition of this artist in the National Museum Bangkok and in Serindia Gallery. The accompanying catalogue is the first book dedicated to the Asian photographs of Fabrizio La Torre. A tender and curious universe to be discovered by all who love Thailand.

This exhibition and its catalogue are made possible with the support of the Italian Embassy, Bangkok, Belgian Embassy, Bangkok, Thai-Italian Chamber of Commerce, BeLu Thai, and THAI Airways International.