นิทรรศการ “Beyond Bliss – Ecstasy of Truth”

Published by hybridart on

นิทรรศการ
Beyond Bliss – Ecstasy of Truth

กรรณิการ์ จันทร์สุวรรณ (Kannika Jansuwan) และ Olga Volodina
จัดแสดงระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2561
และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ สาทร 11 อาร์ต สเปซ : Sathorn 11 Art Space

Bangkok Biennale Beyond Bliss – Ecstasy of Truth
By Kannika Jansuwan and Olga Volodina

Opening Reception: October 20th (Saturday) starting at 17:00 to late
Exhibition from October 20 – November 17th

Sathorn 11 art space is proud to participate in BAB (Bangkok Art Biennale) with the theme of Beyond Bliss series. Ecstasy of Truth reflects the idea of the happiness and bliss interpreted by Kannika Jansuwan and Olga Volodina.

     Kannika Jansuwan, Thai oil painter that just exhibited a sold out show in June at Sathorn 11 art space. Her work presents the variety of sensations, emotions, and the animal aspect / spirit of her portrait.

     “This exhibition presents the variety of sensations, emotions, expressed at once for the animal aspect and the human body. Both minds connected, all differences are blurred: pain, happiness, sadness, joy. All emotions can be seen as one, expressed from a human-animal totemic character that reminds us the main rule of the universe “everything is one same thing” But only an observer can see, as in Buddha’s words, no one can teach us to see, we are the ones who have the obligation to see by ourselves.” Kannika Jansuwan

     Olga Volodina, Russian photo artist. Imaginarium is Olga’s view on human nature, the hypocrisy and double standards of modern society, hyperconnectivity, obsession with smartphones and social media addiction, religion, politics, environmental issues, and controversial historical facts. Executed in surreal and, sometimes, grotesque manner, these images open a door to the world of Olga’s dreams and fantasies, where history, literature and current events are all mixed up and transformed into something symbolic and metaphorical.

For more information, please contact Khun Mike (Director of Sathorn 11 art space)
– 085-941-3398
– mike@sathorn11.com

Thank you,
Mike Boonmahanark
Sathorn 11 art space