นิทรรศการ “EGGCLECTICS”

Published by hybridart on

นิทรรศการ EGGCLECTICS

ผลงานโดย
Gianluca Vernizzi จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม – 3 ตุลาคม 2561
และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 19.00 น. ณ DUKE Contemporary Art Space

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก
Contestwar