นิทรรศการ “ENCHANTING”

Published by hybridart on

ENCHANTING นิทรรศการ “ENCHANTING”

ผลงานโดย 
ทรัพย์มณี ชัยแสนสุขทรัพย์มณี ชัยแสนสุข (Supmanee Chaisansuk)
จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 – 22 สิงหาคม 2561 ณ ละลานตา ไฟน์อาร์ต : La Lanta Fine Art


      แนวคิด “แสงแดดสาดส่องกระทบยอดหญ้า”
เราชื่นชมธรรมชาติรอบตัวเพราะเชื่อว่ามันช่วยบรรเทาความเหนื่อยล้าภายในจิตใจเหมือนเรากำลังปลดปล่อยร่างกายออกจากปัญหาหลายอย่างที่กำลังเผชิญอยู่ภายใต้ความหลากหลายซับซ้อนยุ่งเหยิง เราหยุดเวลาเพื่อสัมผัสถึงการเคลื่อนไหวที่มีระเบียบอย่างเป็นระบบ เราได้เชื่อมโยงไปกับจังหวะของธรรมชาติ เวลาเดินช้าลงโดยมิได้ถูกกำหนดจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว เราสามารถใช้ความรู้สึกได้เต็มที่เพื่อพิจารณาถึงวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงที่แน่นอน 

     ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินไปอย่างไม่แน่นอนของชีวิตอย่างน่าแปลกใจ ขณะนั้นเอง ทำให้เรารู้สึกถึงความเป็นอิสระ มองเห็น ความเคลื่อนไหว สีสัน ความลึกลับ รูปร่าง และรูปทรงต่างๆทั้งเล็ก และใหญ่ อันเป็นความงาม ในธรรมชาติถูกนำมาเป็นแรงบันดาลใจสร้างเป็นผลงานศิลปะในนิทรรศการครั้งนี้

             “

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก
Contestwar