นิทรรศการ “GRASSES IN THE MOMENT”

Published by hybridart on

นิทรรศการ “GRASSES IN THE MOMENT”

ผลงานโดย ไกรสร ลีสีทวน (Kaison Leeseetoun)
จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561
และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 10 พฤศจิกายน เวลา 17.00 น. ณ อะเคลย์แกลอรี่ : A Clay Gallery

GRASSES IN THE MOMENT
By Kaison Leeseetoun
10.11.2018 – 1.12.2018
Opening 17:00 10.11.2018
At A Clay Gallery

เมื่อดอกหญ้า ‘ริมทาง’ และเซรามิค ถูกป้อนความประทับใจและความงามเข้าไปในความรู้สึก
โดย ไกรสร ลีสีทวน
๑๐.๑๑.๒๕๖๑ – ๑.๑๒.๒๕๖๑
งานเปิด ๑๗.๐๐น. ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ที่ อะเคลย์แกลอรี่