นิทรรศการ “Gregorian”

Published by hybridart on

นิทรรศการ Gregorian

ผลงานโดย
กิติก้อง ติลกวัฒโนทัย (Kitikong Tilokwattanotai) จัดแสดงระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 16 กันยายน 2561
ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์


    ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์ ภูมิใจเสนอ Gregorian นิทรรศการแสดงเดี่ยว โดย กิติก้อง ติลกวัฒโนทัย ณ ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 16 กันยายน 2561 นิทรรศการจัดแสดงผลงานภาพพิมพ์ชุดล่าสุดของศิลปิน

     ในปี ค.ศ. 1582 เริ่มมีการปรับใช้ปฏิทิน Gregorian calendar ครั้งแรก โดยเปลี่ยนจากปฏิทินจูเลียน (Julian calendar) ที่ทำให้วันเวลาคลาดเคลื่อน พระสันตะปาปาเกรกอรี่ที่ 13 ได้แก้ปัญหาด้วยการตัดวันทิ้ง 10 วัน หลังวันที่ 4 ตุลาคม ในปี ค.ศ. 1582 จึงกลายเป็นวันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ. 1582 ในปีนั้นจึงมีวันหายไป 10 วัน แม้จะมีความปั่นป่วนในบ้านเมืองจากวันที่หายไปแต่ความเป็นจริง “เวลา” นั้นยังอยู่เท่าเดิมและยังคงดำเนินไปเช่นที่เป็นมา

     นิทรรศการ Gregorian โดย กิติก้อง ติลกวัฒโนทัย ชวนให้นึกถึงเหตุการณ์ในปี ค.ศ. 1582 เมื่อภาพพิมพ์ Monoprint จากสีน้ำกลายเป็นอุปมาของการทำบันทึกในทุกๆ วัน ตั้งแต่เริ่มต้นปี ค.ศ. 2018 ภาพพิมพ์แต่ละชิ้นได้รับการจัดวางแบบปฏิทิน ถูกทำเป็นบันทึกจากเหตุการณ์ ความรู้สึก ความคิดในแต่ละวัน และขาดหายไปในบางวัน ผลงานเหล่านี้เป็นตัวแทนวันเวลาในรูปแบบของงานศิลปะ เป็นปฏิทินของชีวิตที่ดำเนินคู่ขนานไปกับปฏิทินที่เรายึดถือกันปกติทุกวัน

      ในฐานะศิลปินนามธรรมผู้นำเสนอฝีแปรงอันรวดเร็วฉับพลันผ่านเทคนิคภาพพิมพ์และจิตรกรรม กิติก้องสร้างสรรคค์ผลงานชุดพิเศษนี้จากการทดลองจนตกผลึกเพื่อทุกรายละเอียดของเส้นสี Monoprint คือเทคนิคภาพพิมพ์พื้นฐานที่เรียบง่าย แต่กลับมีความละเอียดในกระบวนการอย่างมาก และที่สำคัญคือเป็นเทคนิคที่ไม่สามารถผลิตซ้ำได้ ผลงานชุดนี้จึงเป็นภาพพิมพ์ที่มีเอกลักษณ์ ร่องรอยของคราบสีที่เต็มไปด้วยความสดและความฉับพลัน ราวกับปฏิทินแห่งกาลเวลาและความทรงจำ เป็นการค้นหาจังหวะชีวิตและสร้างหมุดหมายทางเวลาของตัวเองขึ้นมา ชวนให้รู้สึกถึงความเป็นปัจเจกของแต่ละบุคคล มีวันที่หายไป และมีวันที่เติมเพิ่มเข้ามาตามรูปแบบการใช้ชีวิตในช่วงเวลานั้นๆ เหมือนกับกฏของฟิสิกส์ที่ว่า เวลาไม่ได้เป็นสิ่งแน่นอน แต่เวลาเป็นไปตามสัมพันธภาพ 

     ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์ ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานภาพพิมพ์ชุดล่าสุดของ กิติก้อง ติลกวัฒโนทัย ที่จะสะท้อนให้เห็นว่าในชีวิตของเรานั้นยังมีปฎิทินที่ทับซ้อนอยู่ในวันเวลาที่เรายึดถือ และผลงานภาพพิมพ์ในรูปแบบที่คล้ายคลึงกับบันทึกประจำวันนี้ ยังจัดแสดงร่วมกับภาพพิมพ์ Monoprint ขนาดใหญ่ที่อุปมากับเศษส่วนของวันเวลาที่ถูกทดไว้อีกด้วย …สิ่งที่สำคัญของชีวิตคือเวลาที่ที่ยังคงอยู่และดำเนินไป ไม่ว่าในปฏิทินของโลกนั้นจะดำเนินไปอย่างไรก็ตาม

 

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมในงานเปิดนิทรรศการในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 6:00 น. ณ ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

– สถานที่: ห้องแสดงนิทรรศการชั้น 1 อาคารหอศิลป์ ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์

– ระยะเวลานิทรรศการ: 16 สิงหาคม – 16 กันยายน 2561

– ภัณฑารักษ์: จงสุวัฒน์ อังคสุวรรณศิริ และ ชล เจนประภาพันธ์

– ติดตามข่าวสารงานแสดงด้วยแฮชแท็คหลัก : #sackitikong

               “

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก
Number 1 Gallery