นิทรรศการ “HYBRID SCULPTURE”

Published by hybridart on

นิทรรศการ 
HYBRID SCULPTURE

ผลงานโดย
ภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 – 28 สิงหาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น.
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์


ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “นิทรรศการ HYBRID SCULPTURE”
โดย ภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
ณ โถงชั้น 1 หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

นิทรรศการจัดแสดง 3 – 28 สิงหาคม 2561
เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 22.00 น.
และวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 19.00 น.


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานคณบดีคณะจิตรกรรมฯ โทร 034-271-379

             “

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก
Contestwar