นิทรรศการ JOURNEY #23

Published by hybridart on

exhibition12_77

JOURNEY #23
นิทรรศการศิลปะ 

ผลงานโดย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2561 
และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 4 สิงหาคม เวลา 18.00 น.
ณ หอศิลป์ต้นตาล : TonTann ArtSpace and Gallery
จังหวัด ขอนแก่น

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก
Contest War