นิทรรศการ “Our Sunshine”

Published by hybridart on

นิทรรศการ Our Sunshine

ผลงานโดย คธา แสงแข (Kata Sangkhae)
จัดแสดงระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม – 23 กันยายน 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 18:00 น.
ณ แกลเลอรี่เว่อร์ : Gallery VER