นิทรรศการ “The Uncertain”

Published by hybridart on

นิทรรศการ 
 “The Uncertain”

เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์ (Jedsada Tangtrakulwong)
จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2562
และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Nova Contemporary

เกี่ยวกับศิลปิน
     THE UNCERTAIN

Jedsada Tangtrakulwong

February 1 – March 31, 2019

Opening event: Saturday 2nd February, 2019

During Galleries Night BKK

 Nova Contemporary proudly present ‘The Uncertain’ by Thai artist Jedsada Tangtrakulwong. The artist is well-known in his site-specific and installations. Most of his installations integrate with the architectural structures in the space, thus encouraging viewers to start noticing the unique qualities of architectural features and to initiate them in exploring and appreciating the beauty of architectural details in other buildings.

When “planning” is inapplicable to nature, one could only look forward and wait for natural phenomena to happen. In this exhibition “The Uncertain”, Bangkok’s daily weather is pivotal in determining the artworks displayed in the gallery. The works shown on a mostly cloudy day will differ from the ones exhibited on a mostly sunny day. Not being able to see all of them in only one visit, the viewer is drawn to return on another day with a different weather.

Jedsada Tangtrakulwong (b. 1972, Bangkok, Thailand) graduated from The Slade School of Fine Art, University College London, in MFA Fine Art with Distinction in 2006 and San Francisco Art Institute in Bachelor of Fine Art in 1999. Currently lives and works in Chiangmai and Bangkok. Recent exhibitions include Edge of The Wonderland, Thailand Biennale: Krabi, Thailand (2018); Lost Map, Painnale Art Festival , Chiang Mai, Thailand (2018); Participatory perspective, Khonkaen Manifesto: Flashy Flashes #1 Community art, Khon Kaen city, Thailand (2018); Eclipse, H Gallery, Bangkok, Thailand (2017), Adjust, La Chambre Blanche, , Canada(2016) etc.