นิทรรศการ “Twenty Fourteen ค.ศ. 2014”

Published by hybridart on

นิทรรศการ 
“Twenty Fourteen ค.ศ. 2014”

ทศพล ยิ่งผล (Todsapol Yingphol)
จัดแสดงระหว่างวันที่ 12 มกราคม – 26 มกราคม 2562
และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 18.00 น.
ณ Number 1 Gallery : 
นัมเบอร์ วัน แกลเลอรี่

เกี่ยวกับศิลปิน
   นิทรรศการ “Twenty Fourteen ค.ศ. 2014” โดย ทศพล ยิ่งผล นับว่าเป็นนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของ ทศพล นำเสนอบอกเล่าเรื่องราวความจริงของสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มนุษย์ใช้ชีวิตอยู่รวมกัน ถ่ายทอดผ่านผลงานจิตรกรรมในรูปแบบสัจนิยม โดยสร้างรูปสัญลักษณ์ เป็นหลักสำคัญในการสื่อสาร ด้วยวิธีการสร้างชุดภาษาแบบจิตรกรรม โดยการประกอบสร้างบริบทที่สะท้อนผลเชิงลบ ส่วนเนื้อหาเป็นการแสดงให้เห็นการพยายามควบคุมจัดการสิทธิเสรีภาพ ซึ่งนำไปสู่มิติเชิงลบ จึงชวนให้ตั้งคำถามและกระตุ้นคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในตนเองและสังคม

โดยภาพผลงานของนิทรรศการ “Twenty Fourteen ค.ศ. 2014” ด้วยภาพจิตรกรรมสีน้ำมันและเทคนิคผสม ผ่าน คน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่ โดยประกอบสร้างเรื่องราว ผ่านทัศนคติของตัวศิลปิน ยกตัวอย่างในชิ้นที่ชื่อว่า “Delicious sandwiches แซนวิชแสนอร่อย” ว่าด้วยเรื่องสิทธิทางความคิดและการแสดงออก ผ่านภาพของคนขณะทานอาหารและอ่านหนังสือถูกพันรัดรอบตัวด้วยยูโรเทป ที่แสดงถึงการกักกั้น หวงห้าม ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามความคิดอิสระ ซึ่งความเป็นจริงแล้ว อาหารก็เป็นเพียงอาหารและหนังสือก็เป็นเพียงหนังสือ ไม่สามารถเป็นอาวุธทำร้ายใครได้ มีแต่การพยามยามจัดการควบคุมที่มากเกินไปเท่านั้นที่เป็นสิ่งน่ากลัวและหดหู่ใจในสังคม

ทศพล ยิ่งผล ศิลปินจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตเพาะช่าง ได้เข้ารวมโครงการมากมายไม่ว่าจะเป็น โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ YOUNG ARTISTS TALENT ๔.๐ #๙, ทุนพลเอกเปรมปี 2560,โครงการดาวเด่นบัวหลวงครั้งที่ 10 และยังได้ร่วมแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติในหลวง ร.๙ ที่สำนักงานใหญ่ สหประชาชาติ สหรัฐอเมริกา.