นิทรรศการ “Typeface”

Published by hybridart on

นิทรรศการ Typeface

ผลงานโดย
ธนธร สรรพกิจจำนง (Thanathorn Suppakijjumnong) จัดแสดงระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 16 กันยายน 2561
ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์


     รูปอักษรที่สร้างขึ้นจากรูปแบบชีวิต…ความรัก…ความสัมพันธ์ของครอบครัว

     ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์ ภูมิใจเสนอนิทรรศการเดี่ยว Typeface โดยศิลปิน ธนธร สรรพกิจจำนง จัดแสดง ณ ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 16 กันยายน 2561

     “….เราเองเปรียบเหมือนพยัญชนะที่เกิดมาแล้วยังไม่สามารถประกอบเป็นคำพูดได้ พ่อกับแม่เปรียบเสมือนสระและวรรณยุกต์ที่คอยเติมเต็มชีวิตเราให้มีความหมาย โดยผ่านคำสอนต่างๆประกอบขึ้นเป็นตัวเรา….”

ศิลปิน ธนธร สรรพกิจจำนง

– เสียงที่คุ้นเคยดังขึ้นอีกครั้ง………

วันนี้เสียงเคาะแป้นพิมพ์ดีดดังรัวขึ้นอีกครั้งหลังจากที่เคยเงียบลงไป..เมื่อโรงเรียนสอนพิมพ์ดีดธุรกิจในอดีตของครอบครัว “สรรพกิจจำนง” ต้องหยุดทำการเพราะเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาททดแทน แต่สถานะในวันนี้ของเครื่องพิมพ์ดีดไม่เหมือนเดิม เครื่องมือไม่ได้ถูกใช้เพื่อสร้างเอกสารใดๆอีกต่อไป เพราะศิลปิน “ ธนธร สรรพกิจจำนง ” ผู้เป็นทายาทของครอบครัว นำเครื่องพิมพ์ดีดมาใช้สร้างผลงานศิลปะที่มีอัตลักษณ์ใหม่ ทุกสัมผัสของแป้นอักษรเครื่องพิมพ์ดีดที่กระทบลงบนหน้ากระดาษสร้างภาษาที่ไม่ใช่เพียงการร้อยเรียงถ้อยคำเพื่อสื่อสารความหมายเท่านั้น แต่กลับแสดงถึงภาษาแห่งความสัมพันธ์ สายใยชีวิตจากความรักในครอบครัวของ“สรรพกิจจำนง”

– ความพิถีพิถันและความใส่ใจต่อการสร้างสรรค์ผลงาน

กระดาษ วาริกามิ กระดาษคุณภาพเยี่ยมจากประเทศญี่ปุ่นเป็นกระดาษที่ศิลปินคัดเลือกมาใช้สร้างงานศิลปะของเธอเพราะคุณสมบัติเส้นใยเหนียว ทนทาน และไม่เปลี่ยนสีเมื่อผ่านกาลเวลา ศิลปินนำกระดาษที่ถูกพิมพ์ถ้อยคำต่างๆ ตัด พับสร้างองค์ประกอบสมมาตร จัดวางต่อกันเป็นรูปใบหน้าตนเองในช่วงวัยต่างๆ มีลูกเล่นที่เทคนิคการใช้สีของผ้าหมึกพิมพ์ดีดสะท้อนเรื่องราวแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน คำว่า “รัก” ครอบคลุมอาณาเขตโดยรวมของชิ้นงาน สอดแทรกด้วยจดหมายฉบับเล็กๆบันทึกคำสอนของพ่อแม่ที่ใช้กล่อมเกลาหล่อเลี้ยงลูกๆทุกคนให้เติบโตอย่างอบอุ่นตั้งแต่เล็กจนปัจจุบัน นอกจากรูปอักษรน่าทึ่งที่เกิดจากมิติน้ำหนักของตัวอักษรพิมพ์ดีดที่ศิลปินควบคุมได้อย่างเชี่ยวชาญ ลูกเล่นการปิด-เปิดจดหมายเล็กๆ ที่ศิลปินเจตนาให้ผู้คนได้มีปฏิสัมพันธ์กับผลงานศิลปะนั้นยังนับเป็นเสน่ห์พิเศษที่ทำให้ผลงานแต่ละชิ้นถูกจดจำสานต่อเรื่องราวโดยประสบการณ์ของผู้ชมที่ได้สัมผัสรายละเอียดนั้นๆอีกด้วย

– “ พิมพ์ดีด ”เครื่องมือในประวัติศาสตร์และแนวคิดร่วมสมัยที่ประสานรวมวัฒนธรรมแตกต่างให้เป็นหนึ่ง

เครื่องพิมพ์ดีดแป้นพิมพ์ภาษาไทยกำเนิดขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.2435 โดย Mr.Edwin Hunter Macfarland หมอสอนศาสนาชาวอเมริกันได้สร้างถวายพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ซึ่งพระองค์ได้ทรงทดลองพิมพ์และพอพระราชหฤทัยอย่างยิ่ง

จึงถือว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เป็นนักพิมพ์ดีดไทยคนแรก และเครื่องพิมพ์ดีดยังถือเป็นอีกนวัตกรรมสำคัญอย่างยิ่งที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์การสื่อสารของโลกให้มีประสิทธิภาพ สำหรับผลงานศิลปะของ ธนธร นับว่าศิลปินได้คืนชีวิตสู่เครื่องกลสำคัญของโลกที่กำลังจะถูกลืมเลือนไปในหน้าประวัติศาสตร์ให้มาบอกเล่าเรื่องราวใหม่ได้อย่างร่วมสมัย

     นอกจากเทคนิควิธีการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผลงานศิลปะของธนธรยังนับเป็นบันทึกหน้าสำคัญที่จารึกการผสมผสานเชื่อมโยงวัฒนธรรมที่แตกต่างไว้ด้วยกันอย่างลงตัว การนำภาษาไทยที่แสดงถึงวัฒนธรรมแข็งแกร่งของชาติบ้านเกิดและภาษาอังกฤษภาษาสากลที่มีความสำคัญต่อการสื่อสารของผู้คนทั่วโลกมาสื่อความหมายร่วมและด้วยชั้นเชิงของศิลปินทำให้กำแพงกั้นระหว่างความต่างของภาษาหายไป คงเหลือเพียงนัยยะความหมายของภาษา สุนทรียะของชิ้นงาน และความน่าสนใจของรูปอักษร ด้วยองค์ประกอบที่กล่าวมาทำให้ผลงานของศิลปินไทยอายุน้อยผู้นี้มีนักสะสมครอบครองในหลายประเทศ ถึงแม้นักสะสมจากหลากหลายเชื้อชาตินั้นไม่อาจจะเข้าใจความหมายของตัวอักษรไทยบนผลงานนั้นได้ครบถ้วน แต่ด้วยเนื้อหาลึกซึ้งอบอุ่น บริบทหน้าที่ของตัวอักษรที่ศิลปินสร้างขึ้นได้เชื่อมโยงความเป็นมนุษย์ให้เข้าถึงกันโดยสัมผัสความสุข ความทรงจำที่มีคุณค่าของผู้สร้างสรรค์ได้

 

– ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมในงานเปิดนิทรรศการในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 6:00 น. ณ ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

– สถานที่: ห้องแสดงนิทรรศการชั้น 2 อาคารหอศิลป์ ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์

– ระยะเวลานิทรรศการ: 16 สิงหาคม – 16 กันยายน 2561

– ภัณฑารักษ์: สุภิตา เจริญวัฒนมงคล

– ติดตามข่าวสารงานแสดงด้วยแฮชแท็คหลัก : #sactypeface

               “

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก
Contestwar