นิทรรศการ “Watercolor”

Published by hybridart on

นิทรรศการ “Watercolor”

ดิเรก กิ่งนอก (Direk Kingnok)
จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 – 31 ตุลาคม 2561
และจะมีพิธีเปิดใน วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561
เวลา 18.00 น. ณ 333 BABABA Gallery

Watercolor Exhibition By Direk Kingnok
Sunday 7 Oct 2018, 6.00pm. Onward
วันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 18.00 น. เป็นต้นไป
นิทรรศการจัดตั้งแต่วันนี้ – 31 ต.ค. เวลา 11.00 – 18.30 น. ทุกวัน